Choroby Zakaźne

Choroby Zakaźne

Gronkowiec u Dziecka

Jak ulżyć dziecku choremu na odrę?

Wszyscy dobrze wiemy, że w przypadku maluchów, trudno jest je zagonić do łóżka nawet na kilka dni. Czasami objawy choroby nasilają się – wówczas...

Jak przebiega odra u osób dorosłych?

Odra jest chorobą głównie wieku dziecięcego, chorują na nią maluchy najczęściej w wieku przedszkolnym. Niekiedy jednak, zakażenie wirusem odry pojawia się u osób dorosłych,...
przebieg odry u dziecka

Jak przebiega odra u dziecka?

Kilkadziesiąt lat temu w Polsce była to choroba niezwykle powszechna, jednak dzięki programowi szczepień ochronnych, udało się skutecznie ograniczyć liczbę zachorowań na odrę wśród...
różnica odra ospa

Jak odróżnić ospę od odry?

Obydwa te schorzenia są charakterystyczne dla okresu dziecięcego. Jednak mogą pojawić się również w późniejszym okresie, w wieku dorosłym – wówczas jednak przebieg obu...
symptomy odry

Jak wykryć pierwsze symptomy odry?

Istnieje szereg przypadków zachorowań o niestandardowym przebiegu, dlatego bardzo ważna jest uważna obserwacja dziecka przez rodziców. Niekiedy nawet choroba przebiega bez charakterystycznych znamion skórnych,...

Szkarlatyna – groźne powikłania choroby

Szkarlatyna jest bardzo częstą chorobą wieku dziecięcego. Odpowiednie jej wyleczenie jest bardzo ważne przede wszystkim ze względu na uchronienie dziecka przed jej niebezpiecznymi powikłaniami,...

Szkarlatyna – leczenie w domu czy w szpitalu?

Głównym wyznacznikiem, który stanowi o decyzji, czy leczenie dziecka chorującego na szkarlatynę powinno odbywać się w domu czy w szpitalu jest jego stan kliniczny....

Nietypowe postacie szkarlatyny

Oprócz swojego standardowego przebiegu, szkarlatyna może także przebiegać nietypowo. Ma to miejsce głównie u dzieci z zaburzeniami odporności lub u tych, które w toku...
Szkarlatyna u Dzieci

Szkarlatyna i inne choroby wieku dziecięcego

Szkarlatyna w swojej pełnoobjawowej postaci bardzo przypomina inne choroby wieku dziecięcego. Może stwarzać pewne trudności diagnostyczne związane głównie z mylną interpretacją wysypki oraz objawów...
Szkarlatyna w łóżku

Szkarlatyna – jak nie pomylić jej z innymi chorobami?

Szkarlatyna w swoim początkowym okresie rozwija się podobnie jak typowe choroby wieku dziecięcego. Dopiero w późniejszym czasie, szkarlatyna zaczyna dawać swoje typowe objawy, które...