Choroby Tropikalne

Choroby Tropikalne

Każdy podróżujący do egzotycznego kraju położonego w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej, ma prawo obawiać się powrotu z niebezpieczną chorobą tropikalną. Do najgroźniejszych chorób tropikalnych zaliczamy między innymi malarię, cholerę, żółtą febrę i dur brzuszny. Ważne i czasami obowiązkowe są szczepienia na te choroby, wykonywane przed wyjazdem, przestrzeganie zasad higieny na miejscu i szybkie rozpoznanie ewentualnych objawów.

Leczenie malarii