Rak płuc

0
17

Rak płuc jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Szacuje się, że co roku z tego powodu umiera aż 1,3 mln osób. Tak przerażające statystyki stawiają tą chorobę bez wątpienia na pierwszym miejscu wśród nowotworów u płci męskiej, natomiast u kobiet groźniejszy jest tylko rak piersi.

Przyczyną tej choroby jest długotrwała ekspozycja na rakotwórcze zanieczyszczenia, a warto tutaj wspomnieć, że większość z nas jest na to narażona przez dużą część swojego życia, dotyczy to zwłaszcza dymu tytoniowego oraz tak zwanego biernego palenia.

Wczesne wykrywanie raka płuc

Rak płuc jest jednym z tych nowotworów, które obarcza się winą za bardzo wysoki odsetek śmiertelności na całym świecie. Cechą charakterystyczną nowotworów klatki piersiowej jest agresywny przebieg oraz częste przerzuty do innych narządów, które nierzadko są pierwszym, zauważalnym symptomem stanu chorobowego. Nadrzędną rolę we wczesnym wykrywaniu raka płuc spełniają badania profilaktyczne, pozwalające na stałą kontrolę organizmu w tym aspekcie. Jakich czynników ryzyka należy unikać? Czy wczesne wykrycie daje szansę na całkowite wyleczenie?

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby

Mówiąc o czynnikach ryzyka w przypadku raka płuc należy najpierw wspomnieć o częstości występowania tego nowotworu u każdej z płci. Z medycznych statystyk jasno wynika, że na całym świecie, również i w Polsce, większość przypadków raka płuc stanowią mężczyźni i stanowią oni około ¾ wszystkich pacjentów. Głównym czynnikiem wyzwalającym stan nowotworowy jest aktywne palenie tytoniu, w którym znajduje się kilkadziesiąt substancji o zidentyfikowanym działaniu kancerogennym. Ryzyko zwiększa się oczywiście wraz ze stażem palenia papierosów, przy czym wzrost ryzyka zachorowalności jest zauważalny nawet wśród „sporadycznych” palaczy.

Co ciekawe, blisko 50 proc. przypadków raka płuc wśród osób, które nie zadeklarowały aktywnego palenia tytoniu, to tak zwani „bierni” palacze. Nie powinno to szczególnie dziwić, bowiem dym tytoniowy towarzyszył nam do niedawna na każdym kroku. Inne czynniki ryzyka mają znacznie mniejsze znaczenie i nie obejmują swoim zasięgiem tak dużej liczby osób. Są to przede wszystkim: promieniowanie jonizujące, azbest, rakotwórcze substancje chemiczne oraz metale ciężkie i spaliny.

Wczesne wykrywanie raka płuc

Jak wynika z przedstawianych danych, w dzisiejszym świecie bardzo trudno jest wyeliminować wszystkie czynniki wywołujące zachorowanie na raka płuc. Warto więc zwrócić uwagę na rozwinięte działania profilaktyczne, których głównym celem jest wczesne wykrywanie tego podstępnego schorzenia. Najistotniejszą rolę odgrywają tutaj specjalne programy badań profilaktycznych, dostępne w placówkach medycznych.

Leczenie operacyjne i radioterapia

Terapia lecznicza w przypadku raka płuc uzależniona jest ściśle od poziomu jego zaawansowania, przy czym wyróżniamy cztery takie stopnie. Pierwszy oznacza chorobę mało zaawansowaną i w takich przypadkach stosuje się operacyjne wycięcie zmian oraz chemioterapię pooperacyjną, która ma na celu zapobieżenie nawrotom.

Jednak w przypadku raka płuc IV stopnia stosuje się tylko leczenie paliatywne, które obejmuje przede wszystkim chemioterapię oraz terapie wspomagające, które poprawiają wydolność narządów. Operacja jest podstawową metodą leczenia w przypadku I oraz II stopnia i polega na całkowitym wycięciu guza wraz z otaczającą tkanką płucną, która może zawierać się w obrębie jednego płata płuc, całego płuca lub jednego segmentu.

Kolejną metodą leczenia raka płuc jest radioterapia, którą stosuje się głównie u pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Radioterapia radykalna stosowana jest w tych przypadkach, w których istnieje szansa zniszczenia komórek nowotworowych, a radioterapia paliatywna wówczas, gdy istnieje szansa tylko na zmniejszenie zmian, przez co poprawie ulega komfort życia chorego.

Chemioterapia

Kolejną metodą leczniczą jest z całą pewnością chemioterapia, gdzie możemy zaobserwować wzrost skuteczności w miarę postępów w tworzeniu nowych leków na drodze syntetycznej. Rozsiane zmiany nowotworowe dają złe rokowania, dlatego w tym przypadku stosuje się już tylko chemioterapię paliatywną, mającą na celu wydłużenie życia pacjenta.

Rokowania

Rak płuc jest bez wątpienia najgroźniejszą chorobą nowotworową – tylko niespełna 10 procent chorych przeżywa okres 5 lat od momentu diagnozy. Zmiany nowotworowe pierwszego stopnia, które były leczone operacyjnie, dają dość dobre rokowania (blisko 70 procent), jednak im dalej w dół listy, tym rokowanie na przeżycie są już gorsze.

Objawy raka płuc

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących w Polsce nowotworów. Rokrocznie diagnozuje się blisko 20 tysięcy nowych przypadków, z czego blisko ¾ stanowią mężczyźni. Niestety, to oni, często z racji wykonywanych chociażby zawodów, są najbardziej narażeni na ekspozycję na kancerogenne czynniki. Warto wiedzieć, że pięcioletnia przeżywalność w przypadku zachorowania na raka płuc jest niższa niż 10 proc.! Czy przed tą chorobą można się skutecznie obronić i gdzie najlepiej wykonać badania profilaktyczne?

Jak w przypadku większości nowotworów, pierwsze objawy raka płuc są dość zróżnicowane i nieswoiste, przez co nie wywołują zaniepokojenia pacjentów. Dlatego właśnie większość chorych zgłasza się do odpowiedniej placówki medycznej wtedy, gdy jest już niestety za późno na podjęcie efektywnego leczenia, przez co szanse na całkowite wyzdrowienie drastycznie maleją. Pierwsze symptomy raka płuc niezwykle trudno odróżnić od objawów zwykłego nieżytu górnych dróg oddechowych. Są to między innymi: kaszel, chrypka oraz duszności, błędnie przypisywane jako naturalna konsekwencja palenia papierosów – oczywiście dotyczy to wyłącznie palaczy.

Działania profilaktyczne

Ze względu na dość wysoką umieralność, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, a także na duże problemy w samodzielnym rozpoznawaniu wczesnych objawów nowotworu, najskuteczniejszą formą wczesnego wykrycia choroby będą oczywiście zróżnicowane działania profilaktyczne. Bez wątpienia jedną z najlepszych metod są specjalistyczne badania profilaktyczne, których w Polsce wykonuje się na szczęście coraz więcej.

Celem badań profilaktycznych jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w momencie, kiedy nowotwór jest dopiero we wczesnym stadium rozwoju. Odpowiednio wczesne zidentyfikowanie raka płuc pozwala na wdrożenie skutecznego leczenia, co diametralnie zwiększa szanse na całkowite wyzdrowienie. Poza tym czynnikiem wywołującym dość dużą część zachorowań na nowotwory płuc jest palenie tytoniu. Co więcej, dym tytoniowy działa niekorzystnie niemal na każdy narząd wewnętrzny naszego ciała!

Gdzie można wykonać badania profilaktyczne?

Badania profilaktyczne pełnią nadrzędną rolę we wczesnym wykrywaniu nowotworu, co daje większe szanse wyleczenia. Warto więc je wykonywać regularnie, co pozwoli na efektywne monitorowanie naszego stanu zdrowia. Wybierając odpowiednią placówkę medyczną, która oferuje przeprowadzanie takich badań, warto zwrócić szczególną uwagę na uznane firmy, zatrudniające wysokiej klasy specjalistów, którzy dodatkowo obsługując najnowocześniejszy sprzęt, są w stanie wykryć nawet drobne zmiany w naszych narządach.

Jak uchronić się przed rakiem płuc?

Czy rak płuc występują wyłącznie u palaczy? Stale prowadzone badania naukowe i statystyki lekarskie pokazują, że niekoniecznie tak jest. Duża część przypadków raka płuc pojawia się u osób narażonych na bierne palenie, co w dzisiejszych czasach jest dość powszechnym zjawiskiem. Fakt możliwości zachorowania na raka płuc nawet u osób niepalących sprawia, że coraz większa liczba naszych rodaków zwraca uwagę na działania profilaktyczne, pozwalające uchronić się przed rozwojem raka. Które z nich są najskuteczniejsze?

Po pierwsze samokontrola

Nawet najlepsi specjaliści, którzy leczą z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod leczenia będą bezużyteczni, jeśli pacjent nie zgłosi się do odpowiedniej placówki medycznej. Dlatego samodzielnie prowadzone obserwacje i kontrola własnego ciała odgrywają dużą rolę w procesie rozpoznawania nowotworów. Niestety, większość chorych na raka płuc zgłasza się do lekarza wtedy, kiedy szanse na skuteczne wyleczenie gwałtownie maleją. Osoby narażone na działanie czynników kancerogennych, powodujących rozwój raka płuc, powinny być wyczulone na nieswoiste objawy, takie jak chrypka, uciążliwy kaszel, duszności czy często podwyższona temperatura.

Po drugie rzucenie palenia

W tym przypadku, zależność jest dość prosta – im intensywniejszy nałóg, tym bardziej nieprzyjemne skutki dla zdrowia. Dlatego warto zrezygnować z palenia papierosów, w czym bez wątpienia mogą pomóc rozmaite preparaty zastępcze z nikotyną. Są to między innymi popularne obecnie e-papierosy, tabletki, plastry oraz gumy do żucia. W aktywnym rzucaniu palenia pomaga ponadto sport i regularna aktywność fizyczna.

Po trzecie badania profilaktyczne

Regularnie prowadzone badania profilaktyczne są bez wątpienia jednym z najskuteczniejszych metod w walce z nowotworem płuc. Dlaczego? W przypadku tego nowotworu, bardzo duży wpływ na przeżywalność ma wczesne rozpoznanie. Osoby, u których zidentyfikowano raka płuc we wczesnym stadium mają dużo większe szanse na przeżycie więcej niż jednego roku.

Badania profilaktyczne odznaczają się największą skutecznością zwłaszcza wtedy, kiedy są elementem pewnego, ogólnego programu.

Rak płuc – cichy zabójca! Jak się przed nim ustrzec?

Rak płuc jest jednym z najczęściej pojawiających się w Polsce nowotworów. Każdego roku, w różnego rodzaju placówkach medycznych przybywa blisko 20 tysięcy nowych przypadków, z czego blisko 65 proc. umrze w ciągu pierwszego roku od wykrycia choroby. Niestety, nawet mimo takiego zagrożenia poziom wiedzy na temat pochodzenia raka płuc, jego objawów, a także czynników ryzyka wśród Polaków jest zatrważająco niski. Co należy wiedzieć o tym rodzaju nowotworu?

Kto jest narażony na zachorowanie?

Mimo że rak płuc dotyczy obu płci, to dane statystyczne jednoznacznie wskazują: częściej chorują na niego mężczyźni, którzy stanowią blisko ¾ wszystkich przypadków. To oni bowiem są głównymi konsumentami papierosów, a dym tytoniowy jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na to śmiertelne schorzenie. Wieloletnie inhalacje kilkudziesięcioma składnikami o udowodnionym działaniu mutagennym niestety nie są obojętne dla naszych dróg oddechowych. Dla przykładu, u nałogowego palacza z trzydziestoletnim stażem ryzyko zachorowania wzrasta niemal 60-krotnie. Co ciekawe, wciąż dużą liczbę przypadków stanowią osoby będące tak zwanymi „biernymi” palaczami i jest to około 50 proc. „niepalących” przypadków zachorowań na raka płuc.

Jakie są pierwsze objawy raka płuc?

Początkowe stadium raka płuc zazwyczaj nie powoduje żadnych objawów, a wykrycie go na tym etapie następuje zwykle przy okazji przeprowadzania regularnych badań profilaktycznych lub innych, wykonywanych z różnych powodów. Na późniejszym etapie choroby pojawiają się również duszności i trudności z oddychaniem, błędnie przypisywane bezpośrednim skutkom palenia. Poza tym, u chorego można zauważyć charakterystyczną chrypkę, pojawiają się także krwioplucia, bóle w okolicy barkowej, chory często zapada na zapalenia płuc.

Jak zwiększyć szanse na wyleczenie?

Chociaż głównym czynnikiem powodującym rozwój raka płuc jest palenie tytoniu, schorzenie to w dzisiejszych czasach może dotknąć każdego z nas. Jedyną skuteczną bronią w walce z rakiem płuc jest odpowiednio prowadzona profilaktyka, obejmująca między innymi regularne wykonywanie profilaktycznych badań.

Rak płuc
Oceń Artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here